طرح بازگشت

 

      دا وطلبانه و  

 

    استقرار مجدد   

 

خانوارهاي افغاني 

 

      از ج.ا. ايران به

 

   ج.ا. افغانستان

 

(براي تعداد محدود)

 

   (AVRR-ARIA)

 

          * * *

 

  بروشور فارسي

 

 بروشور انگليسي

 

     فرم ثبت نام

IRAN Facts and Figures

 

طرح بازگشت اتباع

افغانی تحصیلکرده

متخصص و نیمه

متخصص از  ج.ا. ايران

به

 ج.ا. افغانستان

(RRQSA)

* * *

شرح و تسهیلات موجود در پروژه

* * *

 

عضويت در سازمان بین المللی مهاجرت  از نوامبر 2001 

پایتخت     تهران

جمعیت 76,424,443

مساحت   1,648,195 Km2

زبان رایج    فارسی

سرانه تولید ناخالص داخلی PPP) 11,396 USD)

رتبه شاخص توسعه نیروی انسانی   0.742

خالص نرخ مهاجرت -1.5 Migrant (s)/1000