شرح و تسهیلات موجود در پروژه:

سازمان بین المللی مهاجرت در نظر دارد تعدادي از اتباع افغانی تحصیل کرده، متخصص و  نیمه متخصص را بر اساس نیاز کارفرمایان موجود در بخش خصوصی و دولتی کشور افغانستان مورد گزینش قرار دهد و از طریق تخصیص دادن تسهیلات ذیل بازگشت آنها را به کشور افغانستان تسهیل نماید تا از این طریق فرصتی را برای آنها فراهم نماید تا بتوانند از دانش و مهارت خویش در راستای آبادانی موطن خود استفاده نمایند. تسهیلات ارائه شده در قالب این طرح بازگشت به شرح ذیل می باشد:

·        مبلغ 1000 دلار آمریکا در بدو ورود فرد به کشور افغانستان

·        مبلغ 500 دلار بابت کمک هزینه مسکن

·        مبلغ 600 دلار به عنوان حقوق به مدت 7 ماه

·        مشوق مالی برای بانوانی که قصد بازگشت دارند بدین ترتیب که این افراد از مبلغ120   دلار به صورت ماهیانه و به مدت 7 ماه  علاوه بر حقوق خود بهره مند خواهند شد

·        هزینه سفر فرد پذیرفته شده به همراه وابستگان درجه یک شخص به کشور افغانستان صورت رایگان (هوایی/زمینی)

·        اقامت موقت رایگان به مدت ده روز در مهمان خانه های در نظر گرفته شده توسط سازمان بین المللی مهاجرت

 

چگونه برای بازگشت ثبت نام نماییم؟

اتباع افغانی مقیم در کشور ج.ا. ایران که تمایل دارند به موطن خویش بازگردند می توانند از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی فرم های ثبت نام را تکمیل نمایند. برای افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند، این افراد می توانند با تماس حاصل کردن با سازمان بین المللی مهاجرت به یکی از طرق ذیل، از شیوه های مختلف ثبت نام آگاهی حاصل نموده و مناسب ترین گزینه را انتخاب نمایند.

 

آدرس:  تهران، خیابان ولی عصر، رو به روی صدا و سیما، خیابان خرسند، نبش کوچه لادن، پلاک 3

 سازمان بین المللی مهاجرت

·        پایگاه اینترنتی : www.iomtehran.net

·        تلفن: +98 (21) 22 04 88 81

·        ایمیل: rrqsa@iomtehran.net

                       

طرح بازگشت اتباع افغانی تحصیلکرده، متخصص و نیمه متخصص از کشور ج.ا. ایران به ج.ا. افغانستان

(RRQSA)